Virtuální architektura - VirArch

Virtuální realita

Skrz tuto platformu cílíme na architekty, developery a širokou veřejnost, kterou zajímá architektura nebo interiérový design.

Technologie virtuální reality vytvářejí iluzi skutečného světa. Jde o vytváření vizuálního zážitku zobrazovaného pomocí speciálních brýlí.

Speciální headset umožňuje aktivně se pohybovat a prohlédnout si tak model ze všech úhlů. Podle architektonického návrhu se připraví virtuální model domu včetně fyzických vlastností jeho okolí (zeleň, oslunění apod.).

Vznikne tak reálný pohled na celou nemovitost včetně detailu. Díky tomu se mohou odhalit chyby v návrhu exteriéru a interiéru.

Virtuální realita nahrazuje pro někoho nepřehledné architektonické plány a vizualizace. Nabízí reálný pohyb po budoucí nemovitosti. Můžete si být naprosto jisti, že své nemalé peníze vynakládáte správně.