Virtuální architektura - VirArch

PROJEKTY

VILA STŘLC

Jelikož pozemek nemá přímé a zajímavé výhledy do okolní krajiny, tak dům na to reaguje svým tvarem tam, že se orientuje "do sebe" do vnitřního átria (zimní zahrady) a venkovního centra dění, tzn. terasy s bazénem. K těmto hlavním výhledovým prvkům se orientují hlavní obytné prostory, jako obytný prostor a ložnice investorů. Tímto konceptem se řídí členitá hmota domu, která se snaží obklopit vnitřní átrium se zimní zahradou. Hmotový koncept jednopodlažního domu je vertikálně členěn pomocí vystupujících markýz, které slouží pro krytí vstupu, venkovního posezení na terase či k pasivnímu stínění pokojů.


VESNICKÝ DŮM

Rodinný dům a stodola vychází z archetypů svých funkčních podstat tak, aby co nejvíce zapadl do svého přirozeného vesnického okolí. Objekt rodinného domu s dominující hmotou se štítem do ulice využívá výrazové prostředky vesnického domu, tzn. Okenní šambrány okapní římsu apod. Avšak dům odkazuje na současnou dobu svého vzniku hmotou hranatého vikýře či moderního“ přístavku“ s ložnicí, krytou terasou a zahradním domkem jako zázemím pro hospodaření na budoucí zahradě.


RESORT CHLUM

Návrh ubytovacího resortu do chráněné krajinné oblasti Šumava vychází z původního typů domů se s využitím současného detailu a materiálů. Veškeré ubytovací jednotky jsou navrženy tak, aby poskytovaly krásné výhledy do krajiny, zároveň byly maximálně osluněné a zároveň oddělené od ostatních ubytovaných.


VILA HM

Prostorná vila s nádhernými výhledy do okolní krajiny. Návrh toto respektuje a snaží se využít maximálně potenciál místa. Velikost funkčního objemu je rozdělen do několika hmot, které se volně prolínají a umožňují vzniknout klidným zákoutím.