Virtuální architektura - VirArch

Proč

Proč si nechat zpracovat návrh ve virtuální realitě?

V dnešní době se v architektuře veškerá důležitá rozhodnutí odehrávají v době, kdy se ještě nestaví a je vše na papíře. Ve virtuální realitě, simulaci, není uživatel omezen ve svém poznání projektu několika předloženými a obvykle manipulovanými snímky, či v lepším případě přímočarým pohybem a přednastavenou cestou kamery ve videu, ale bude si moci prověřit skutečně všechny prostorové a vizuální stránky v projektu.

Dostanete tedy možnost kompletně se seznámit s prostorovým řešením projektu, kdy se Vy jako investoři můžete procházet v prostoru zpracovaného 1:1. Lze tedy ovlivnit, že to co vidíte, také ve finále dostanete.

Většina klientu po zhlédnutí virtuální reality udělá důležité a praktické úpravy domu a tím předchází budoucím chybám ve fungování prostoru a případně nákladným stavebním úpravám objektu.